Noticias

 

Foto de Xosé Ramón Barreiro, presidente de la RAG Xosé Ramón Barreiro, presidente de la Real Academia Galega, en una entrevista publicada por GALICIA HOXE:

"O plan [de normalización lingüística] estaba ben elaborado, o que pasa é que hai que aplicalo, poñer en funcionamento todos os mecanismos que estaban previstos para que, sen presións excesivas, sen que se note que vai ser algo coactivo, a través dos mecanismos de concienciación que existen, se leve a cabo. Como se pode consentir que na segunda cidade máis poboada de Galicia, que é A Coruña, todo o que se fala no campo de fútbol nos altofalantes é en castelán? Exemplo contrario é Vigo, que o fai ben desde hai tempo. "

Lea la entrevista en GALICIA HOXE